Etto Bygg 30 år!

Etto Bygg ble startet opp i 1992 og vi har derfor 30-års jubileum i år. Det ble feiret med en helg på Røros for alle ansatte med følge og samarbeidspartnere. Vi hadde også med fotograf som har fanget opp mye av den gode stemningen under feiringen. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Flere aktueltsaker