Moholt Studentby

Med endeløs kunnskap i veggene og tett forbindelse til medstudenter er Moholt Studentby er viktig bauta for byens mange studenter. Bygget stod klart i 1964, og Etto Bygg jobber nå med et solid ansiktsløft på bygningene.

FAKTA OM PROSJEKTET
• BAS: Tommy Olsen
• Oppgave: Skifte 1 217 vinduer og oppgradere tak med ny isolering og beslag
• Bemanning: 5
• Prosjektets periode: Juni 2019 – juni 2022 (3 år)
• Største utfordring: Gjøre seg klar i tide slik at beboere kan komme hjem til ferdig utført jobb samme dag.

NYE VINDUER
Moholt studentby er den største studentbyen tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. Her er det 1 300 boenheter som er fordelt på småblokker på 6. etasjer. Ingen oppgraderinger er gjort siden oppføringen på 60-tallet, og behovet for utskifting meldte seg.

Det er i alt 1 217 vinduer som skal skiftes ut, og hvert vindusskift skal ferdigstilles på samme dag. Hvert skift gjennomføres vegg for vegg, hvor fasade både på innsiden og utsiden blir revet ned og satt inn med lydisolering.

– Det er viktig for oss å holde tidsskjemaet som er satt for prosjektet, og derfor har vi fokusert på å komme i gang med gode rutiner og logistikk. Derfor klarer vi i kombinasjon med arbeidet på takene å gjennomføre to komplette vindusbytter hver dag, forteller BAS Tommy.

EFFEKTIVITET OG SMARTE LØSNINGER
Gode verktøy, god planlegging og godt samarbeid er viktig for å gjennomføre en byggeprosess effektivt, trygt og progressivt. I tillegg er kvalitetsprodukter viktig, og kunden har derfor valgt vinduer fra NorDan. Dette er vinduer som er kjent for kvalitet og lang levetid.

Vinduene veier 200 kg per stykk, og for å frakte de rundt på en skånsom måte både for vinduet i seg selv og ansatte, har det blitt satt opp en vareheis.

Smarte løsninger sørger for god flyt i arbeidet. I dette prosjektet ble det installert en vareheis som enkelt frakter de tunge vinduene opp i etasjene.

TETT SAMARBEID MED BEBOERE
Prosessen med å skifte vinduer krever at man hele tiden kommuniserer med beboere som bor der gjennom prosessen.

– I samarbeid med SiT har vi hatt god kommunikasjon med beboerne slik at de har kunnet forberede seg på arbeidet som skal gjøres, og deretter komme tilbake til leiligheten sin etter endt arbeidsdag. Dette har fungert veldig bra, og har gjort det enkelt for oss å jobbe effektivt, avslutter Tommy.

Flere prosjekter