Munkegata 17-19

Bygget i Munkegata 17-19 har siden sin oppføring på 1700-tallet huset folk og fe fra ulike samfunnslag. Etter omfattende rehabilitering huser nå bygget en moderne restaurant og skal også ha kontorlokaler.

FAKTA OM PROSJEKTET
• BAS: Steinar Lindsetmo
• Byggherre: Lars Lian og Roger Torgersen
• Oppgave: Totalrenovering, forsterkning og modernisering av bygget
• Bemanning: 4-7
• Prosjektets periode: Våren 2018 – September 2020.
• Største utfordring: Bæring og riving.

Våren 2018 startet arbeidet med å totalrenovere bygget på 600kvm og gjøre det i stand til å huse to restauranter som skulle inn som leietakere: Sot og Sabrura. Målsettingen med rehabiliteringen har hele veien vært å beholde det gamle med byggene, men modernisere de til dagens trygge standard og krav.

BAS Steinar Lindsetmo.

FASE 2 – KONTORLOKALER
Fase to sentreres i hovedsak i nabobygget som henger naturlig sammen med restaurantbygget, men som på utsiden gir inntrykk av å være separate. Her bygges det 900kvm med kontorlokaler i 1. og 2. etasje.

Ferdigstilt arbeid i den andre delen av bygget som nå huser restauranten Sot & Sabrura.

UTVENDIG VERNING
Bygget har en lang historie, og derfor har det vært nødvendig å ha en dialog med Byantikvaren for å nøye planlegge hvilken jobb som kunne gjennomføres. Bygningen ble besluttet verneverdig på utsiden, og har derfor føringer på hva som kan gjøres.

Gjenbrukt teglstein er brukt for å bevare byggets originale uttrykk.

Inngangspartiet har blitt tatt ned for å mures opp på nytt med gjenbrukt teglstein. Et nytt fundament er støpt, og arbeidet med å bygge det opp igjen er i full gang.

Alle fasader er utbedret med en kombinasjon av tegl og puss.

– Kledningen av bygget er forøvrig belagt med gammel, rød teglstein, og vinduene har en spesiell form. Når vi har bygd et nytt inngangsparti har vi derfor gjenbrukt teglsteinen, samt fått spesiallaget vinduer som er helt like de som var der originalt, forteller Steinar.

– Da vi tok ned inngangspartiet samarbeidet vi med arkeologer som tok en gjennomgang av laget under det tidligere fundamentet. Bygget ligger i et område hvor det er funnet mye historiske spor tidligere, så det ville ikke vært rart hvis noe ble funnet også her, sier Steinar.

FORSTERKET
Bygget bærer preg av sin alder, og dette vises blant annet på nedsunkne etasjer og skeive vegger. Men for å støtte fundamentet i bygget har etasjene blitt styrket med ny bæring.

– Med kombinasjonen av det vakre ytret og det moderne og nye preget inne vil dette bygget bli svært stilig når prosjektet fullføres i september, avslutter Steinar Lindsetmo.

Forsterking av fundament og påfyll av isolasjon moderniserer bygget.

Flere prosjekter