Sandgata 22

Den velkjente gule brygga i Sandgata har hatt mange handelsroller opp gjennom tidene; fra sjøbod til landhandler utstyrt med heisekraner og store lagerrom. Nå skal brygga på 1900kvm totalrehabiliteres opp til moderne standard som nye kontorlokaler.

FAKTA OM PROSJEKTET
• BAS: Øystein Østraat
• Byggherre: Sandgata 22 AS
• Oppgave: Total rehabilitering med fokus på verning: Riving, opplegg nytt tak, skifte vinduer og kledning, ny bæring, betongstøping i kjeller og innsettelse av heis.
• Bemanning: 5
• Prosjektets periode: Ca 2 år
• Største utfordring: Bevare det gamle, bæring, himlingshøyde og støype under havnivå.

BAS Øystein Østraat.

HISTORIEN
Brygga er fra 1850 og ble restaurert en gang i 1939 og i 1990. I 1990 ble mye av det gamle og vernede tømmeret skjært ut, og bygget bærer preg av det i dag. Etto Bygg samarbeider med Byantikvaren og arkitekt ARC for å gjennomføre en byggeprosess som ivaretar det gamle, men som samtidig gjør at resultatet blir et trygt og solid bygg. Brygga har lav verneklasse.

– De gamle Lintredragerne som er original bæring blir synlig noen plasser, og er tenkt som en del av designet i det ferdige landskapet, forteller Øystein.

– Det er også Byantikvaren som i samarbeid med arkitekten har utformet vinduene til brygga slik at det skal både være og se autentisk ut.

Et tett samarbeid med Byantikvaren har vært nødvendig for å best bevare den originale strukturen i det gamle bryggehuset.

BYGGEPROSESS
Brygga har under hele byggeprosessen vært dekt av presenning og telt. Dette for å ha skydd for vær og vind når taket ble tatt av. Deler av det gamle taket skal erstattes med et stort glasstak for å slippe inn godt med lys i etasjene. Det gamle bjelkelaget skal beholdes, men må forsterkes, og derfor er det nå i tillegg til gammel bæring satt opp nytt stål fra kjeller til loft. Byantikvaren tillater skjuling av gammel bæring der det er nødvendig, men ikke fjerning.

– I tillegg til oppstramming av bæringen består jobben av riving, nytt tak, vinduer og kledning. Heis skal inn for å legge til rette for universell utforming, og vi har i tillegg støpt nytt gulv i kjelleren, forklarer Øystein.

Deler av det gamle taket skal erstattes med et stort glasstak.

KJELLEREN ER STØPT UNDER HAVNIVÅ
De aller fleste gamle bryggehus i Trondheim er bygd på påler, og dette gir fjorden tilgang til det som kan anses som kjeller. I kjelleren i Sandgata 22 kan man se den originale grunnmuren til bygget som er formet med steiner som er lagt lagvis oppå hverandre. Modernisering av bygget krevde også at grunnmuren ble styrket, og her har det blitt støpt nytt gulv og vegger – men ikke uten naturens utfordringer.

Alt måtte støpes under havnivå, og arbeidet måtte times med flo og fjære. Stengsel ble bygd opp, og det ble benyttet pumper for å tømme kjelleren for vann.

Gulvet i kjelleren ble støpt under havnivå. Legg merke til den originale grunnmuren i bakgrunnen fra byggets opprinnelse.

– Vi endte opp med å støpe gulvet med vannfast betong i 60cm tykkelse. Utfordringen med å støpe under havnivå kan resultere i at gulvet flyter opp, for betongbåter flyter jo også på vann. Det har vært en møysommelig prosess, men med ekstremt god planlegging og gjennomføring gikk det bra, og gulvet ligger solid det der skal, forklarer Øystein.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2021.

Flere prosjekter